jméno:    heslo:
home
 
PŘEDSTAVENÍ ALK
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
ZÁKLADNÍ DOKUMENTY
ČLENOVÉ ALK
KONTAKTY
TV PŘENOSY
ON-LINE PŘENOSY
FOTOGALERIE
TRANSFER LISTINA
TABULKA A ZÁPASY NBL

 


ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

PŘEDSTAVENSTVO ALK
Do výlučné kompetence představenstva ALK při řízení NBL náleží tato rozhodnutí:
 • zodpovídá za finanční řízení NBL
 • rozhoduje o převodu licence v NBL
 • vykonává koncepční činnost určováním strategie a rozvoje NBL
 • zajišťuje marketingovou strategii NBL
 • zodpovídá za oblast PR
 • připravuje předpisy a řády pro řízení NBL (Rozpis NBL, STP, prováděcí předpisy, …)
 • navrhuje kandidáty na ředitele NBL
VRCHNÍ ŘEDITEL NBL
 • kontroluje činnost sportovního ředitele a disciplinárního ředitele 
 • plní funkci odvolacího orgánu dle řádů ČBF, tj. odvolacího orgánu proti rozhodnutí sportovního ředitele a disciplinárního ředitele 
 • deleguje hlavní komisaře na vybraná utkání NBL 
 • ve výjimečných případech, pokud sportovní ředitel nebo disciplinární ředitel NBL nebyl schopen rozhodnutí v oblasti, za kterou zodpovídá, může ve věci rozhodnout sám. V tomto případě je proti takovému rozhodnutí odvolání přípustné a odvolacím orgánem je Představenstvo ALK. 
 • v případě, že se uvolní místo v soutěži a nedojde k převodu licence, rozhoduje dle Soutěžního řádu ČBF a Rozpisu soutěže o doplnění soutěže na potřebný počet členů.
SPORTOVNÍ ŘEDITEL NBL
 • připravuje Rozpis soutěže a STP a kontroluje jejich dodržování
 • připravuje termínovou listinu a provádí losování soutěže
 • schvaluje výsledky utkání a rozhoduje o opakování utkání, příp. kontumaci
 • rozhoduje o námitkách a protestech dle čl. 40 SŘB
 • rozhoduje o změnách termínů utkání
 • společně s marketingovým partnerem a ČT rozhoduje o TV přenosech
 • stanovuje a operativně koordinuje rozpis jednotlivých utkání NBL v návaznosti na evropské soutěže a TV přenosy
 • ve spolupráci s odpovědným pracovníkem ČABR deleguje rozhodčí na utkání NBL
 • rozhoduje o trestech za porušení Statutu NBL, Rozpisu NBL, STP, řádů ČBF a ostatních směrnic vydaných ALK mimo disciplinárních případů, které řeší disciplinární ředitel NBL
 • schvaluje vybavení sportovních hal a technická zařízení
 • zajišťuje vyúčtování rozhodčích a komisařů NBL
 • odpovídá za další sportovně technické řízení NBL
 • archivuje DVD záznamy ze všech utkání NBL a projednává s VV ČABR případné nedostatky v rozhodování jednotlivých utkání NBL
 • vede evidenci finančních závazků jednotlivých klubů
 • vede evidenci technických chyb
 • je tiskovým mluvčím NBL
DISCIPLINÁRNÍ ŘEDITEL NBL
 • vykonávání disciplinární pravomoci v NBL (dle disciplinárního řádu NBL) na všechny osoby, kluby a jejich představitele, hráče, trenéry a obecně všechny osoby, které se účastní v technických nebo sportovních aktivitách týkajících se NBL
 • rozhodování o disciplinárních proviněních v NBL a vydávání všech rozhodnutí v disciplinárním řízení, a to v co nejkratší době tak, aby nedošlo k narušení sportovně technické stránky soutěže

ČEZ Basketball Nymburk BK Děčín BC Kolín
BK LIONS Jindřichův Hradec ARIETE Prostějov USK Praha
Tuři Svitavy Basket Brno BK Breda & Weinstein Opava
NH Ostrava SLUNETA Ústí nad Labem BK Synthesia Pardubice

MS Word Rozpis NBL pro hrací období 2014/2015
MS Word Termínová listina 2014/2015
MS Word Sportovně technické podmínky 2014/2015
MS Word Zápis z členské schůze ALK 10.6.2013
MS Word Zápis z členské schůze ALK 26.9.2013